Brexit (update 15/01/2021)

Een Brexit met DEAL maar niet zonder douaneformaliteiten!

 Op 01/01/2021 is de uitgang van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie, en dus ook uit de douane-unie, van kracht geworden. Deze uitstap werd ook gevalideerd door een historische vrijhandelsovereenkomst tussen hen. Dus het is inderdaad een uitgang met DEAL! Maar DEAL betekent niet dat u kunt exporteren of importeren zonder douaneformaliteiten, het betekent alleen dat goederen van Engelse of Europese oorsprong niet onderworpen zijn aan douanerechten, zolang ze een preferentiële oorsprong kunnen rechtvaardigen.

 

Enkele belangrijke herinneringen:

 • Het product dat u exporteert moet van afkomstig zijn uit de EU, d.w.z. dat het productieproces moet voldoen aan een lijst van eisen. Via de link kunt u beoordelen of uw product aan deze eisen voldoet: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/common-provisions_fr

 • Uw product moet rechtstreeks naar het Verenigd Koninkrijk worden verzonden, d.w.z. het moet voldoen aan de "no alteration" regel.
 • De importeur kan eisen dat u een verklaring van oorsprong overlegt, waaruit blijkt dat uw product afkomstig is uit de EU.
 • Uw verklaring van oorsprong moet de gegevens bevatten die in de ontwerpovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk zijn voorgeschreven (kennis van de exporteur of het certificaat van oorsprong en/of het REX-nummer). Deze verklaring moet op een factuur of een ander document worden vermeld waarin het product goed genoeg wordt beschreven om het te kunnen identificeren.
 • De oorsprong is niet de herkomst! Als u goederen van Chinese oorsprong in Engeland koopt (= die in China zijn gemaakt) betaalt u invoerrechten wanneer de goederen door het Europese douanegebied worden ingeklaard.
 • Bovendien worden in de EU geproduceerde goederen met een Britse inhoud die relevant is voor de verwerving van de oorsprong, niet als van oorsprong uit de EU beschouwd. Als gevolg daarvan zullen zij niet kunnen genieten van de preferentiële handelsregelingen die de EU met andere derde landen heeft gesloten.

Aan de andere kant zal de Incoterm die u zult gebruiken een doorslaggevende functie hebben in het exportproces naar het Verenigd Koninkrijk. U dient gebruik te maken van de Incoterm EXW (Ex Works) of DAP (Delivery At Place). In dat geval kunnen wij de exportformaliteiten voor u verrichten en namens uw klant/ontvanger importeren naar Engeland. De Incoterm DDP moet worden uitgesloten omdat het u verplicht om een Engels EORI-nummer en een fiscale vertegenwoordiging in Engeland te verkrijgen, u zult verantwoordelijk zijn voor alle zorgen die kunnen ontstaan tijdens dit transport, inclusief tot de volledige inklaring van de goederen op het Engelse grondgebied.

 

Bovendien herinneren wij u aan de noodzakelijke informatie om goederen naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen exporteren:

 • Vraag uw EORI-nummer aan bij de Belgische douane (EORI.be@minfin.fed.be).
 • Teken onze "CUSTOMS AND EXCISE REPRESENTATION AGREEMENT" (beschikbaar op aanvraag).
 • Handelsfactuur met verplichte vermelding van: de munteenheid, de waarde, de oorsprong van de goederen, de naam van de exporterende onderneming en de naam van de importerende onderneming en haar EORI+BTW-nummers.
 • Verpakkingslijst met vermelding van het aantal verpakkingseenheden, het nettogewicht en absoluut het brutogewicht.
 • De douanecodes van uw goederen (bij voorkeur op de factuur) zijn de nomenclatuurcodes van het Internationaal Geharmoniseerd Systeem (HS-CODE). Wij kunnen u ook helpen bij het bepalen van deze codes op uw verzoek.
 • De incoterm die u zult gebruiken voor uw zending.
 • Informatie over het douanekantoor van bestemming. Als de ontvanger in het Verenigd Koninkrijk hier niet van op de hoogte is, kunnen wij de inklaring voor u uitvoeren.
 • Het uitstel van de btw bij invoer is niet systematisch, maar wordt toegekend na een administratief verzoek aan de FOD Financiën via het formulier ET14000 (et14000@minfin.fed.be).

Ons team staat tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden op +32 2 391 95 70 of per e-mail via customs@vanmieghem.com.

Astre Palet System GDP - Pharma GDP - Pharma GDP - Pharma AEO Controlled temperature