Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese gemeenschap

Dienovereenkomstig zullen zij uit de interne markt en de douane-unie stappen.

Beste Klant,

Zoal u reeds vernomen zal hebben, gaat het Verenigd Koninkrijk naar alle waarschijnlijkheid de Europese Unie verlaten tegen eind maart 2019.

Dienovereenkomstig zullen zij uit de interne markt en de douane-unie stappen.
Dit betekent dat vanaf de maand april, er douaneformaliteiten zullen dienen te worden vervuld bij het vervoeren van goederen naar het Verenigd Koninkrijk.

Overeenkomstig de recentste ontvangen informatie van de douaneautoriteit, zal er geen vereenvoudigd akkoord ontstaan. Bijgevolg zullen dezelfde documenten dienen te worden opgesteld conform het vervoeren van goederen naar Zwitserland of naar de Verenigde Staten.

Wij zijn reeds meer dan tien jaar « douane agent », hetgeen betekent dat wij alle daden van import, export, transit en douane-entrepot kunnen uitvoeren.
Wij zijn tevens een gecertifieerd AEO. Dankzij dit statuut heeft de douaneautoriteit ons het statuut van « betrouwbare onderneming » toegekend en dit voor alle douaneformaliteiten. Deze erkenning is niet enkel geldig in België maar tevens in de gehele EU en in alle landen dewelke het akkoord hebben ondertekend in de materie van wederzijdse erkenning.

Dit alles om u te informeren dat wij u kunnen bijstaan in al uw douaneformaliteiten. Ons team, onder leiding van de Heer Hyacinthe Chaudoir (+32 2 391 95 70 – customs@vanmieghem.com), staat ter uwe beschikking om al uw vragen te beantwoorden en u zo nodig te adviseren, dit zodoende niet geblokkeerd te zijn op het laatste ogenblik.

Hoogachtend,

G. Van Mieghem