Douane agent

Onze activiteiten

Onze Douane afdeling is AEO-F toegestaan en helpt U met Uw ontwikkelingen.

Sinds April 2017, is onze  douane afdeling AEO-F gecertificeerd. Deze certificering is ons verleend door de Douane  voor de vereenvoudiging van de douaneformaliteiten en de beveiliging en de veiligheid van onze magazijnen.

 Voordelen van de vereenvoudiging van de douaneformaliteiten

 • Vermindering van de fysieke en de administratieve controle.
 • Voorrang bij een douane controle
 • Korting of opheffing van douane garantie.
 • Toegang tot vereenvoudiging en douanevergunningen
 • Toegang tot gecentraliseerde inklaringen.
 • Voorzieningen voor spoedaangiftes
 • Machtiging voor de elektronische opslag van de bijlage bij de douane aangifte

 

Voordelen van de beveiliging en veiligheid van de magazijnen:

 • Wij zijn vooraf geïnformeerd van een fysieke controle.
 • Wij profiteren van alle voordelen die voortvloeien uit onderlinge overeenkomsten tussen de EU en derde landen.

Studies en adviezen voor onze klanten:

  • Opvolging van de douane wetgeving
  • Het opstellen en verkrijgen van de documenten bij de juiste instanties voor het inklaren/uitklaren:
   • ACC4 / DAA  / Accijnzen
   • Import / Export
   • Fiscale vertegenwoordiging
   • Douane depot (Accijnzen)
  • Continue bijscholing voor onze douane afdeling i.v.m. nieuwe regelgeving
  • In werking stellen van vereenvoudigde procedure
   • Procedure om in/uit te klaren op onze locatie
   • Procedure van unieke in/uitklaring
   • Specifieke procedure, aangepast na analyse en op verzoek van de klant
  • Maritiem expediteur (broker)
  • Aanspreekpunt voor de douane en belastingdienst

  Speciale procedures voor benodigdheden van onze klanten

  Astre Palet System GDP - Pharma IFS BIO AEO Controlled temperature