Onze ethische gedragscode

Over ons

Extract

Van Mieghem Group is een Europese referentiespeler in de sector van transport en geïntegreerde logistiek. Als toonaangevende groep richten wij ons op de uitdagingen van de toekomst: actieve concurrentiekracht, hoogstaande dienstverlening, veiligheid en zekerheid, inzet voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en voor duurzame ontwikkeling.

Als referentiespeler hebben wij een sterke troef in handen, maar staan wij ook voor een grote uitdaging. Dat imago is van het grootste belang in een sector waarin het vertrouwen van klanten, nationale en Europese administraties en de verschillende stakeholders doorslaggevend is. Het is in de eerste plaats ook een noodzaak: de naleving van waarden, het besef van een bijzondere verantwoordelijkheid. Die eis is voor ons een dagelijkse opdracht, waarop wij fier mogen zijn. Een duurzame onderneming is een ethische onderneming. Dat is onze overtuiging. Dat is het project dat wij voor Van Mieghem Group moeten uitdragen.

Ethiek is de dragende kracht van onze activiteiten. Ze bepaalt onze visie op lange termijn, ook in een complexe of verstoorde context. Alles begint bij de toepassing van de waarden van de groep. Onze 600 medewerkers, afkomstig uit de ondernemingen die onze Groep vormen, hebben voor die waarden gekozen en brengen ze fier in de praktijk:

  • VEELEISENDHEID: die staat borg voor onze prestaties op lange termijn voor al onze stakeholders, door voortdurend te streven naar efficiëntie en vernieuwing ten dienste van onze klanten.
  • BETROKKENHEID: zo kunnen wij voor de toekomstige generaties de groei van onze Groep verzoenen met respect voor de planeet.
  • VERTROUWEN: zodat wij het heden optimistisch aanpakken en creatief aan de toekomst bouwen.
  • SAMENHANG: om onze krachten te bundelen als één team dat energie en milieu omzet in duurzame bronnen van vooruitgang en groei.

Wij kunnen onze ethische principes samenballen in vier eenvoudige boodschappen:

1) handelen in overeenstemming met de wetten en reglementeringen

2) een cultuur van integriteit verankeren

3) blijk geven van loyauteit en eerlijkheid

4) de anderen respecteren

Astre Palet System GDP - Pharma IFS BIO AEO Controlled temperature